Uslovi kupovine

Podaci o prodajnom mestu:

Adria Biolabs d.o.o. Beograd
PIB: 112805435
MB: 21743348
Adresa: ul. Ratka Mitrovića br. 130
Beograd
Republika Srbija 2021. godine

WEB: www.kolagenboost.com
EMAIL: office.kolagenboost@gmail.com
ADRESA PRODAJNOG MJESTA:
ul. Ratka Mitrovića br. 130, Beograd

KONTAKT TELEFON: +381 60 607 5570

Uslovi korišćenja Online prodavnice

UVOD

Ovim uslovima korišćenja online prodavnice (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) propisani su opšti
uslovi korišćenja ove usluge koja korisnicima (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućava
kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude.
Kupovinom proizvoda iz online prodavnice kao neregistrovani korisnik te registracijom na naš vebsajt
kao registrovani kupac, prihvatate ove Uslove korišćenja.
Pružalac usluge je kompanija Adria Biolabs d.o.o. MB: 21743348, PIB: 112805435, ul. Ratka Mitrovića
br. 130, Beograd, Srbija (u daljem tekstu Adria Biolabs / Prodavac ).

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu "Sajt") je zaštićen autorskim pravima i svaka
neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o
žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na
drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo
za ličnu, nekomerciajlnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim
pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u
svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno
prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.
Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za
profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate
na sopstveni rizik.

1.1 Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Adria Biolabs (u daljem tekstu
"Kompanija") ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju

da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez
pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta Adria Biolabs dozvoljava
korišćenje sajta na sledeći način:
Sajt u pojedinim delovima poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj koji će biti prikazan
na ovom i/ili drugim sajtovima Adria Biolabs ("dostavljeni sadržaj").
Sajt može sadržati razne akcije u kojima Adria Biolabs poziva registrovane korisnike da dostave svoj
sadržaj za prikazivanje na ovom i drugim sajtovima kojima ona upravlja ("dostavljeni sadržaj"). Svaki
dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima akcije.
Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne
sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način
upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Adria Biolabs.
Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv,
lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo,
protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da
ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili
osobama vezanim za isti.
Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili
trećih lica.
Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji
na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

1.2 Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite Adria Biolabs ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego
što ga postavi na sajt.
Adria Biolabs može učiniti sve ili nešto od navedenog:
da nadgleda dostavljene sadržaje;
da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite kompanije ili
usklađivanja sa pravnim normama;
Kompanija Adria Biolabs kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti
odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.
Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na
sopstvenu odgovornost.

1.3 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Adria
Biolabs ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se
odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:
Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
Sadrže klevete, vređaju;
Povređuju pravo intelektualne svojine.

2. Obrada ličnih podataka

Podatak o ličnosti  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv,
neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj,
podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više
obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog
identiteta. Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci – Vaše ime i
prezime, puna adresa, e-mail adresa, telefon i IP adresa vašeg računara. Uz pomoć tih podataka
bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu
narudžbe.
Zaštiti privatnosti naših kupaca pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o
obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na
prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kao korisnika naših usluga online prodavnice.
Prikupljamo samo neophodne lične podatke potrebne za realizaciju kupnje i te podatke obrađujemo
zakonito, pošteno i transparentno, u svrhu u koju su lični podaci dani, i u roku koji je neophodan za
ostvarivanje svrhe u koju su podaci dani te u svemu sa podacima postupamo u skladu sa Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018). Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u
marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije dao pristanak za navedeno.

2.1. Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu
privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na kontakt e-
mail: aleksandra@kolagenboost.com.

2.2. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja te korišćenjem usluga našeg online shopa potvrđujete da
ste u celosti razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu,
svrsi, opsegu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka odnosno da su vam pružene informacije u
skladu sa tačkom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

2.3. Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom
Politika privatnosti https://kolagenboost.com/privatnost/?lang=sr

2.4. Politika privatnosti sastavni je deo ovih Uslova korišćenja.

3. Sprečavanje pristupa

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja kupac razume da kompanija Adria Biolabs po svom sopstvenom
nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da
je posetilac svojim radnjama na sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj
nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Prodavcu

(nerealizovanje pošiljki, odbijanje isporuke pošiljki i slično). Prodavac nije u obavezi da uskraćivanje
pristupa sajtu obavesti potrošača.

4. Registracija

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala.

5. Naručivanje

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme "DODAJ U KORPU", a
zaključivanje kupovine se vrši, nakon unosa podataka potrebnih za porudžbinu, klikom na dugme
„NARUČITE“. Sve kupovine se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.
U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na
poručeni model označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara),
prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene
koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poučivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni
model plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice.

6. Prijem porudžbine od strane Prodavca

Nakon zaključenja porudžbine, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda
da je porudžbina primljena od strane Adria Biolabs. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu,
potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da
pošalje na email adresu aleksandra@kolagenboost.com.
Adria Biolabs zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u
registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je
Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili
telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.
Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode,
isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa
naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.
Adria Biolabs zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac
biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa
obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu
realizuje.
O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email
– a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.
Prodavac pakuje robu za kupca pod kontrolisanim uslovima i svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži i
time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.

7. Rezervacije proizvoda u korpi

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak i nakon zaključenja
porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će
Prodavac dostaviti Kupcu putem email poruke. Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde
Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u

slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem email – a informisati
Kupca.

8. Cene

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do
potvrde porudžbine. Adria Biolabs garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu
promenu cene pre izvršene isporuke.
Adria Biolabs zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom
nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac
biti jasno i blagovremeno informisan.
U cenu artikla iz ponude nije uračunata cena dostave/isporuke robe. Ukoliko je roba vrednosti preko 4000RSD, troškovi dostave su besplatni. Za robu vrednosti ispod 4000RSD plaća se dostava i to 250RSD za kartična plaćanja tj 300RSD za plaćanje pouzećem.

9. Plaćanje

Adria Biolabs Web prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude pouzećem (fizički, pri
preuzetoj robi) i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na
sajtu https://kolagenboost.com/blagajna/?lang=sr

9.1 Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, u
obavezi ste da paket koji Vam bude dostavljen na adresu platite kuriru na licu mesta. Imajte u vidu da
kurir možda neće imati sitnog novca da Vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za
plaćanje koju imate u konfirmacionom mailu koji ste dobili prilikom potvrde kupovine.

9.2 Plaćanje platnim karticama

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre
potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na link za sigurno plaćanje WSPay gde unosite podatke
o Vašoj platnoj kartici. 
Ukupna suma i broj pošiljke su automatski unešeni i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine,
bićete vraćeni sa sigurne strane za plaćanje nazad na Adria Biolabs prodavnicu sa potvrdom da je
kupovina uspešna.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena
u drugim valutama koristi se kurs pružaoca usluge naplate Stripe. Iznos za koji će biti zadužena Vaša
platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste
kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na
našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa Vašom platnom karticom, bićete vraćeni nazad na Adria
Biolabs Online prodavnicu sa obaveštenjem o čemu se radi. Nakon uspešne kupovine, prilikom
preuzimanja paketa nemate nikakve naknadne troškove.
Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.

Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail
adresu aleksandra@kolagenboost.com.
Adria Biolabs u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili
trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje
zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U
navedenom slučaju Adria Biolabs neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
Adria Biolabs nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
Adria Biolabs će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju
zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se
smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje
posla. Adria Biolabs će koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja
svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu nesaglasnost za isto. Svi podaci o
platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera procesora platnih kartica, i
njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje procesor platnih kartica.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u
zaštićenoj (kriptovanoj) formi kroz trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost
podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate
obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem
sistemu. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Stripe.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici ili bilo koji drugi podaci sa kartice (broj kartice, CV2 kod
ili bilo koja druga informacija sa platne kartice) nisu dostupni sistemu Adria Biolabs, pa samim tim
Adria Biolabs neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

9.2.1 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih
kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Adria Biolabs je u obavezi da povraćaj
vrši preko procesora platnih kartica Stripe ili na tekući/žiro račun koji nam Kupac dostavi mailom, što
znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

10. Isporuka

Adria Biolabs Web prodavnica ima zaključen ugovor sa City Express na teritoriji Republike Srbije.
Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je Kupac potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine
napravljene do 16h biće isporučene u roku od 1 do najviše 3 radna dana.
Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota ili nedelja) ili tokom praznika, slanje paketa se
vrši prvog sledećeg radnog dana.
Za iznos porudžbine preko 4000 RSD, Prodavac obezbeđuje Kupcu besplatnu dostavu.

11. Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i
Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.
Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim)
neodstacima na robe, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu
primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povrat sledeće robe:
robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je
otpečaćena nakon isporuke; 
Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u Adria Biolabs Web prodavnici Kupac može prijaviti
Adria Biolabs upućivanjem email–a na adresu aleksandra@kolagenboost.com.
Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u
email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalog računa po kome je transakcija realizovana.
Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem
reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka
Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

12. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni
su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi
korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

13. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog
sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u
njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde
izneti.
Obaveštenja korisnika
Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na
"Kontakt" stranici

14. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje
poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo
da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom
području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

15. Promena uslova korišćenja

Adria Biolabs može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta
ažuriranjem ovih Uslova korišćenja koji su dostupni na našem vebsajtu.  Informacija o izmenama ovih
Uslova korišćenja bit će vidljivo istaknuta na našem vebsajtu na kojem se nalaze Uslovi korišćenja pa
stoga preporučujemo da prije svake kupnje posetite našu stranicu na kojem se isti nalaze i
informišete se. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, prihvatate i sva naknadno objavljena
pravila i uslove korišćenja.

16. Tačnost podataka

Adria Biolabs nastoji da podatke/informacije o proizvodima i uslugama objavljene na sajtu održava
tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo

kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika da jesu.
U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli
eventualne neprijatnosti, na mail aleksandra@kolagenboost.com.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Korisnik registracijom potvrđuje:
Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Adria Biolabs online prodavnice te da je
upoznat sa Politikom privatnosti kao sastavnim delom ovih Uslova korišćenja

Tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

Da je informisan da Adria Biolabs može obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe
izvršenja ugovora / pružanje usluge i da Adria Biolabs navedene podatke može davati trećim licima
(kurirska služba City Express) u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Adria
Biolabs Web prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Web koristi kolačiće kako bi osigurao bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Više informacija o kolačićima možete potražiti ovde .

[]