POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i może je wykorzystywać w celu informowania o nowych i ekskluzywnych produktach oraz dostarczania materiałów promocyjnych, newsletterów, budowania relacji z klientami oraz sprawdzania innych danych niezbędnych do zakupów online.

Oprócz Bio planet d.o.o., Next reality d.o.o., wyspecjalizowana firma zajmująca się tworzeniem sklepów internetowych, ma również dostęp do bazy newsletterów z danymi osobowymi klientów.

Oprócz Bio planet d.o.o., Next reality d.o.o., wyspecjalizowana firma zajmująca się tworzeniem sklepów internetowych, ma również dostęp do bazy Klientów z danymi osobowymi Klientów.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się nie udostępniać w żaden sposób danych osobowych osobom trzecim bez zgody Kupującego (z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji przez kontrahentów zakupiony produkt). Wyłączone są z tego przypadki, w których Sprzedający prawomocnym zarządzeniem uprawnionych organów państwowych, zgodnie z przepisami prawa, jest zobowiązany do przekazania lub udostępnienia danych osobowych Kupujących.

Bio planet d.o.o. nie rejestruje numeru Twojej karty kredytowej ani nie przechowuje danych transakcyjnych i korzysta z usług strony trzeciej, autoryzowanego banku, który chroni Twoje dane za pomocą szyfrowania w celu gromadzenia danych kart kredytowych.

Klient ma prawo żądać uzupełnienia, poprawienia lub modyfikacji nieprawidłowych danych osobowych.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych Klientów, zbierając tylko niezbędne, podstawowe informacje o Klientach/użytkownikach, które są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań; informujemy klientów o tym, w jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane, regularnie dajemy klientom wybór w zakresie wykorzystania ich danych, w tym możliwość decydowania o usunięciu ich nazwiska z list wykorzystywanych w kampaniach marketingowych.

Wszystkie dane użytkowników są ściśle przechowywane i są dostępne tylko dla pracowników, którzy potrzebują tych danych do wykonywania swojej pracy. Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za poszanowanie zasad prywatności.

Polityka Cookie

Aby strona www.kolagenboost.com działała poprawnie, musi przechowywać niewielką ilość informacji (Cookies) na komputerze użytkownika. Zgodnie z przepisami UE, Bio planet d.o.o. musi zapisać zgodę użytkownika przed zapisaniem Cookie. Korzystając ze strony sklepu internetowego www.kolagenboost.com użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies.

Wyłączając pliki cookie, użytkownik decyduje, czy zezwolić na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. Ustawienia plików cookies można kontrolować i konfigurować w przeglądarce internetowej, której użytkownik używa do przeglądania stron internetowych. W przypadku wyłączenia przez użytkownika obsługi plików cookies istnieje możliwość, że witryna nie będzie mogła korzystać z niektórych funkcjonalności udostępnianych przez sklep internetowy www.kolagenboost.com.

Uwagi i zażalenia

Pisemny zażalenia, reklamacje, zawiadomienia

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie konsumentów, w przypadku niezadowolenia z jakiegokolwiek powodu, możesz wysłać pisemną reklamację do sklepu internetowego www.kolagenboost.com.

Bio planet d.o.o. Umożliwia złożenie pisemnej reklamacji pocztą, telefonicznie +385 21 209 018 lub e-mailem pitanja@kolagenboost.com.

W celu jak najszybszego ustalenia konkretnego zamówienia, co do którego masz uwagi, podaj w reklamacji numer zamówienia, numer konta lub swoje imię i nazwisko.

Bio planet d.o.o. niezwłocznie potwierdzi przyjęcie reklamacji na piśmie, a odpowiedź wpłynie w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania reklamacji.

Kontakt
W celu uzyskania wszelkich informacji, uwag, reklamacji, skarg i wszelkich innych informacji klienci mogą kontaktować się z:

Bio planet doo, Anltuna Mihanovića 38a, 21 000 Split
pitanja@kolagenboost.com
OIB: 39481447028

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

W przypadku sporu informujemy, że mogą Państwo skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów poprzez wszczęcie pozasądowej procedury rozstrzygania sporów poprzez złożenie raportu do organu odpowiedzialnego za alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w Republice Chorwacji (Chorwacka Izba Handlowa)

Rozstrzyganie sporów online

Na mocy specjalnego rozporządzenia Unii Europejskiej od 15 lutego 2016 r. 2. 2016. Spory dotyczące zakupów internetowych w całej UE można rozstrzygać za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. . .

Oznacza to, że jeśli napotkasz problem podczas zakupu online na terenie UE (wadliwy produkt, brak możliwości wymiany produktu itp.), możesz złożyć skargę, korzystając z powyższego linku bez angażowania sądów.

Z platformy mogą korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, a skargi można składać w dowolnym z 23 języków urzędowych UE.

Ten link może być używany przez konsumentów w transgranicznych sporach konsumenckich. W przypadku sporów konsumenckich dotyczących przedsiębiorców z Republiki Chorwacji taka możliwość nie istnieje, dopóki procedura nie zostanie poparta niezbędnym ustawodawstwem przez właściwe organy Republiki Chorwacji.

Inne postanowienia

1) Sprzedający udziela Kupującym prawa do korzystania ze wszystkich usług na „www.kolagenboost.com” wyłącznie na potrzeby osobiste, w celach niekomercyjnych. Zabroniona jest zmiana treści „www.kolagenboost.com” w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie itp. Korzystanie z treści „www.kolagenboost.com” na innych stronach internetowych jest zabronione.

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznania prawa do publikowania jakichkolwiek materiałów, fragmentów „www.kolagenboost.com” osobie trzeciej tylko w przypadku zawarcia umowy regulującej prawa i obowiązki Sprzedającego oraz osoby trzeciej, która publikuje Informację.

3) Przy zakupie jakiegokolwiek produktu, który jest przedmiotem praw autorskich lub praw własności intelektualnej, Sprzedający nie udziela żadnych dodatkowych praw użytkowania i publikacji, z wyjątkiem wyraźnie udzielonego prawa lub zgody producenta/dystrybutora produktu.

4) W przypadku, gdy „www.kolagenboost.com” zamieszcza odpowiednie linki do odwiedzenia innych stron internetowych innych osób, nie są one własnością Sprzedawcy i niniejsze Ogólne Warunki w przypadku korzystania z witryny nie mają zastosowania do Sprzedawcy i Kupującego. Sprzedawca tej witryny nie kontroluje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za którekolwiek z nich lub ich zawartość. Odwiedzanie tych stron odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Kupującego, a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5) Mimo że Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje o produkcie były zgodne z prawdą, istnieje możliwość, że informacje o danym produkcie nie są aktualne lub dokładne, w takim przypadku Sprzedający powiadomi Kupującego, który złożył zamówienie, a w związku z tym Kupującemu przysługuje prawo do pozostania zmienione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do publikowania treści w języku angielskim w przypadku, gdy:

jest to nazwa produktu, jego części lub funkcji w języku angielskim
są to wyrażenia w języku angielskim, które są ogólnie akceptowane w języku chorwackim, tj. są terminologią powszechną.
Istnieje ryzyko, że istotnych informacji nie można przetłumaczyć na język chorwacki z wystarczającą precyzją bez utraty ich sensu i znaczenia.

Web koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.